Joanna Soul Wołoczko w półfinale Must Be The Music

Joanna Soul Wołoczko liczy na waszą pomoc w dzisiejszym głosowaniu! Głosujemy na dziką kartę!

Angelika Żeleźnicka: Joanna
Joanna "Soul" Wołoczko (fot. Angelika Żeleźnicka)

Joanna "Soul" Wołoczko zaśpiewała swój autorski kawałek - Fire Is Gone! A co myśli o niej jury?

 

Łozo:

Jestem zachwycony tym występem. Błagam ludzie głosujcie na tę dziewczynę.

Kora:

Jesteś zupełnie wyjątkowa.

Ela:

Zazdroszczę Ci ojca. Jest tak cudowny, że zakochałam się w nim natychmiast.

Niestety zostaje nam już tylko głosowanie na Joanne w programie dzikiej karty RMF FM/facebook. Joanna nie znalazła się nawet w pierwszej trójce osób na które głosowali widzowie.

https://www.facebook.com/tylkomuzyka/app_100440586703876


require_once() called at /var/www/newscoop/newscoop/index.php:17
   1. [MetaAuthorm_biography]: null
   2. [MetaAuthoruser]: null
   3. [MetaAuthorurl]: null
     1. [m_dbTableName]: string(7) "Authors"
      1. [0]: string(2) "id"
      1. [0]: string(2) "id"
      2. [1]: string(10) "first_name"
      3. [2]: string(9) "last_name"
      4. [3]: string(5) "email"
      5. [4]: string(5) "skype"
      6. [5]: string(6) "jabber"
      7. [6]: string(3) "aim"
      8. [7]: string(5) "image"
     2. [m_keyIsAutoIncrement]: bool TRUE
      1. [id]: string(2) "19"
      2. [first_name]: string(5) "Paweł"
      3. [last_name]: string(11) "Mikołajczuk"
      4. [email]: string(30) "kontakt@miedzyrzecsiedzieje.pl"
      5. [skype]: string(0) ""
      6. [jabber]: string(0) ""
      7. [aim]: string(0) ""
      8. [image]: string(3) "237"
     3. [m_exists]: bool TRUE
     1. Filename: /var/www/newscoop/newscoop/classes/Author.php
     2. Parent: DatabaseObject
     1. [DEFAULT_TYPE]: string(6) "AUTHOR"
     2. [TABLE]: string(7) "Authors"
     1. [m_dbTableName]: string(7) "Authors"
      1. [0]: string(2) "id"
      1. [0]: string(2) "id"
      2. [1]: string(10) "first_name"
      3. [2]: string(9) "last_name"
      4. [3]: string(5) "email"
      5. [4]: string(5) "skype"
      6. [5]: string(6) "jabber"
      7. [6]: string(3) "aim"
      8. [7]: string(5) "image"
     2. [m_keyIsAutoIncrement]: bool TRUE
      1. [id]: string(2) "19"
      2. [first_name]: string(5) "Paweł"
      3. [last_name]: string(11) "Mikołajczuk"
      4. [email]: string(30) "kontakt@miedzyrzecsiedzieje.pl"
      5. [skype]: string(0) ""
      6. [jabber]: string(0) ""
      7. [aim]: string(0) ""
      8. [image]: string(3) "237"
     3. [m_exists]: bool TRUE
     1. private __getDefaultType()
     2. protected getResourceName()
     3. protected loadAliases()
     4. protected lockTables([$p_tables = Array], [$p_write = TRUE])
     5. protected unlockTables()
     6. public DatabaseObject([$p_columnNames = NULL])
     7. public GetUseCache()
     8. public SetUseCache($p_useCache)
     9. public __construct([$p_idOrName = NULL], [$p_type = NULL])
     10. public commit([$p_ignoreColumns = NULL])
     11. public create([$p_values = NULL])
     12. public delete()
     13. public dumpToHtml()
     14. public duplicateObject($p_source)
     15. public exists()
     16. public fetch([$p_recordSet = NULL], [$p_forceExists = FALSE])
     17. public getAim()
     18. public getAliases()
     19. public getAuthorType()
     20. public getCacheKey([$p_recordSet = NULL])
     21. public getColumnNames([$p_withTablePrefix = FALSE])
     22. public getData()
     23. public getDbTableName()
     24. public getEmail()
     25. public getFirstName()
     26. public getId()
     27. public getImage()
     28. public getJabber()
     29. public getKey()
     30. public getKeyColumnNames()
     31. public getKeyWhereClause()
     32. public getLastName()
     33. public getName([$p_format = "%_FIRST_NAME %_LAST_NAME"])
     34. public getProperty($p_dbColumnName, [$p_forceFetchFromDatabase = FALSE])
     35. public getSkype()
     36. public getType()
     37. public getTypeWithNames()
     38. public keyValuesExist([$p_recordSet = NULL])
     39. public modifyKeyValue($p_columnName, $p_value)
     40. public readFromCache([$p_recordSet = NULL])
     41. public resetCache()
     42. public sameAs($p_otherObject)
     43. public setAim($p_value)
     44. public setAliases($p_aliases)
     45. public setBiography($p_biography)
     46. public setColumnNames($p_columnNames)
     47. public setEmail($p_value)
     48. public setFirstName($p_name)
     49. public setImage($p_value)
     50. public setJabber($p_value)
     51. public setKey($p_columnNames)
     52. public setLastName($p_name)
     53. public setName($p_name)
     54. public setProperty($p_dbColumnName, $p_value, [$p_commit = TRUE], [$p_isSql = FALSE])
     55. public setSkype($p_value)
     56. public setType([$p_typeId = NULL])
     57. public update([$p_columns = NULL], [$p_commit = TRUE], [$p_isSql = FALSE])
     58. public writeCache()
     59. static GetAllExistingNames()
     60. static GetAuthors()
     61. static ProcessOptions($p_queryStr, $p_sqlOptions)
     62. static ReadName($p_name)
     63. static Search($p_className, [$p_columns = NULL], [$p_sqlOptions = NULL])
     64. static dispatchEvent($event, $subject, [$params = Array])
     65. static setEventDispatcher($dispatcher)
     66. static setResourceNames($names)
    1. [first_name]: string(10) "first_name"
    2. [last_name]: string(9) "last_name"
    3. [email]: string(5) "email"
    1. [name]: string(7) "getName"
    2. [biography]: string(12) "getBiography"
    3. [picture]: string(8) "getImage"
    4. [type]: string(7) "getType"
    5. [defined]: string(7) "defined"
    6. [user]: string(7) "getUser"
    7. [has_url]: string(6) "hasUrl"
    8. [url]: string(6) "getUrl"
    9. [aim]: string(6) "getAim"
    10. [skype]: string(8) "getSkype"
    11. [jabber]: string(9) "getJabber"
   4. [*m_getPropertyMethod]: string(11) "getProperty"
   1. Filename: /var/www/newscoop/newscoop/template_engine/metaclasses/MetaAuthor.php
   2. Parent: MetaDbObject
   1. protected getAim()
   2. protected getBiography()
   3. protected getCustomProperty($p_property)
   4. protected getImage()
   5. protected getJabber()
   6. protected getName([$p_format = "%_FIRST_NAME %_LAST_NAME"])
   7. protected getSkype()
   8. protected getType()
   9. protected getUrl()
   10. protected getUser()
   11. protected hasUrl()
   12. protected trigger_invalid_property_error($p_property, [$p_smarty = NULL])
   13. public __construct([$p_idOrName = NULL], [$p_type = NULL])
   14. public __get($p_property)
   15. public __set($p_property, $p_value)
   16. public __toString()
   17. public __unset($p_property)
   18. public defined()
   19. public has_property($p_property)
   20. public same_as($p_otherObject)
   21. public translateProperty($p_property)
   22. public trigger_invalid_value_error($p_property, $p_value, [$p_smarty = NULL])
   23. static htmlFilter($p_text)
Paweł Mikołajczuk + Zobacz Profil Redaktor

Paweł Mikołajczuk

"Nadzorator" portalu, na co dzień pracownik czeskiej organizacji Sourcefabric o.p.s zajmującej się tworzeniem narzędzi dla niezależnych mediów i organizacji na całym świecie.

require_once() called at /var/www/newscoop/newscoop/index.php:17
   1. [MetaAuthorm_biography]: null
   2. [MetaAuthoruser]: null
   3. [MetaAuthorurl]: null
     1. [m_dbTableName]: string(7) "Authors"
      1. [0]: string(2) "id"
      1. [0]: string(2) "id"
      2. [1]: string(10) "first_name"
      3. [2]: string(9) "last_name"
      4. [3]: string(5) "email"
      5. [4]: string(5) "skype"
      6. [5]: string(6) "jabber"
      7. [6]: string(3) "aim"
      8. [7]: string(5) "image"
     2. [m_keyIsAutoIncrement]: bool TRUE
      1. [id]: string(2) "82"
      2. [first_name]: string(8) "Angelika"
      3. [last_name]: string(10) "Żeleźnicka"
      4. [email]: null
      5. [skype]: null
      6. [jabber]: null
      7. [aim]: null
      8. [image]: null
     3. [m_exists]: bool TRUE
     1. Filename: /var/www/newscoop/newscoop/classes/Author.php
     2. Parent: DatabaseObject
     1. [DEFAULT_TYPE]: string(6) "AUTHOR"
     2. [TABLE]: string(7) "Authors"
     1. [m_dbTableName]: string(7) "Authors"
      1. [0]: string(2) "id"
      1. [0]: string(2) "id"
      2. [1]: string(10) "first_name"
      3. [2]: string(9) "last_name"
      4. [3]: string(5) "email"
      5. [4]: string(5) "skype"
      6. [5]: string(6) "jabber"
      7. [6]: string(3) "aim"
      8. [7]: string(5) "image"
     2. [m_keyIsAutoIncrement]: bool TRUE
      1. [id]: string(2) "82"
      2. [first_name]: string(8) "Angelika"
      3. [last_name]: string(10) "Żeleźnicka"
      4. [email]: null
      5. [skype]: null
      6. [jabber]: null
      7. [aim]: null
      8. [image]: null
     3. [m_exists]: bool TRUE
     1. private __getDefaultType()
     2. protected getResourceName()
     3. protected loadAliases()
     4. protected lockTables([$p_tables = Array], [$p_write = TRUE])
     5. protected unlockTables()
     6. public DatabaseObject([$p_columnNames = NULL])
     7. public GetUseCache()
     8. public SetUseCache($p_useCache)
     9. public __construct([$p_idOrName = NULL], [$p_type = NULL])
     10. public commit([$p_ignoreColumns = NULL])
     11. public create([$p_values = NULL])
     12. public delete()
     13. public dumpToHtml()
     14. public duplicateObject($p_source)
     15. public exists()
     16. public fetch([$p_recordSet = NULL], [$p_forceExists = FALSE])
     17. public getAim()
     18. public getAliases()
     19. public getAuthorType()
     20. public getCacheKey([$p_recordSet = NULL])
     21. public getColumnNames([$p_withTablePrefix = FALSE])
     22. public getData()
     23. public getDbTableName()
     24. public getEmail()
     25. public getFirstName()
     26. public getId()
     27. public getImage()
     28. public getJabber()
     29. public getKey()
     30. public getKeyColumnNames()
     31. public getKeyWhereClause()
     32. public getLastName()
     33. public getName([$p_format = "%_FIRST_NAME %_LAST_NAME"])
     34. public getProperty($p_dbColumnName, [$p_forceFetchFromDatabase = FALSE])
     35. public getSkype()
     36. public getType()
     37. public getTypeWithNames()
     38. public keyValuesExist([$p_recordSet = NULL])
     39. public modifyKeyValue($p_columnName, $p_value)
     40. public readFromCache([$p_recordSet = NULL])
     41. public resetCache()
     42. public sameAs($p_otherObject)
     43. public setAim($p_value)
     44. public setAliases($p_aliases)
     45. public setBiography($p_biography)
     46. public setColumnNames($p_columnNames)
     47. public setEmail($p_value)
     48. public setFirstName($p_name)
     49. public setImage($p_value)
     50. public setJabber($p_value)
     51. public setKey($p_columnNames)
     52. public setLastName($p_name)
     53. public setName($p_name)
     54. public setProperty($p_dbColumnName, $p_value, [$p_commit = TRUE], [$p_isSql = FALSE])
     55. public setSkype($p_value)
     56. public setType([$p_typeId = NULL])
     57. public update([$p_columns = NULL], [$p_commit = TRUE], [$p_isSql = FALSE])
     58. public writeCache()
     59. static GetAllExistingNames()
     60. static GetAuthors()
     61. static ProcessOptions($p_queryStr, $p_sqlOptions)
     62. static ReadName($p_name)
     63. static Search($p_className, [$p_columns = NULL], [$p_sqlOptions = NULL])
     64. static dispatchEvent($event, $subject, [$params = Array])
     65. static setEventDispatcher($dispatcher)
     66. static setResourceNames($names)
    1. [first_name]: string(10) "first_name"
    2. [last_name]: string(9) "last_name"
    3. [email]: string(5) "email"
    1. [name]: string(7) "getName"
    2. [biography]: string(12) "getBiography"
    3. [picture]: string(8) "getImage"
    4. [type]: string(7) "getType"
    5. [defined]: string(7) "defined"
    6. [user]: string(7) "getUser"
    7. [has_url]: string(6) "hasUrl"
    8. [url]: string(6) "getUrl"
    9. [aim]: string(6) "getAim"
    10. [skype]: string(8) "getSkype"
    11. [jabber]: string(9) "getJabber"
   4. [*m_getPropertyMethod]: string(11) "getProperty"
   1. Filename: /var/www/newscoop/newscoop/template_engine/metaclasses/MetaAuthor.php
   2. Parent: MetaDbObject
   1. protected getAim()
   2. protected getBiography()
   3. protected getCustomProperty($p_property)
   4. protected getImage()
   5. protected getJabber()
   6. protected getName([$p_format = "%_FIRST_NAME %_LAST_NAME"])
   7. protected getSkype()
   8. protected getType()
   9. protected getUrl()
   10. protected getUser()
   11. protected hasUrl()
   12. protected trigger_invalid_property_error($p_property, [$p_smarty = NULL])
   13. public __construct([$p_idOrName = NULL], [$p_type = NULL])
   14. public __get($p_property)
   15. public __set($p_property, $p_value)
   16. public __toString()
   17. public __unset($p_property)
   18. public defined()
   19. public has_property($p_property)
   20. public same_as($p_otherObject)
   21. public translateProperty($p_property)
   22. public trigger_invalid_value_error($p_property, $p_value, [$p_smarty = NULL])
   23. static htmlFilter($p_text)
Fotograf

Angelika Żeleźnicka

4 Komentarzy

Po odsłuchaniu tego utworu mam jedną myśl - Freemasons. Pani Joanna jest stworzona do house:-)
Paweł Mikołajczuk
Faktycznie, zapomnieliśmy o autorze zdjęcia - już się poprawiliśmy, dzięki za wypomnienie błędu. Panie Janie - wykorzystaliśmy zdjęcie z oficjalnej strony (na facebooku) artystki, takie materiały zwykło się uważać jako promocyjne. Do procesu w sądzie jeszcze daleko. Może zejdźmy trochę z tonu i skupmy się na promowaniu naszej artystki.
Skandal. Wykorzystujecie fotografie, bez zgody autora i nawet nie podajecie źródła, oraz imienia i nazwiska osoby, która wykonała fotografie. To się kwalifikuje na proces w sadzie !!!
Wszystko ładnie, pięknie ale może by tak ktoś łaskawie wspomniał o tym, kim jest autor zdjęcia....

Napisz komentarz

:
Graffiti Jam pod hasłem "Sztuka pokoju" Już 9 sierpnia ekipa na TrawniQ szykuje nietypowy event. Na ścianie kamienicy przy ul. Artyleryjs...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Marta Gadomska: Otwarcie Parku Radziwiłłowskiego
Biała Podlaska miastem europejskim - konkurs fotograficzny Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zdjęcie jednego z projektów zrealizowanych z udziałem...

1 Komentarzy | Czytaj więcej +
Google Maps: Zapowiedź - IV Piknik Rodzinny w Dubicy Dolnej
IV Piknik Historyczny w Dubicy Dolnej 24 sierpnia Zespół Organizacyjny IV Pikniku Historycznego i Klub Historyczny „Powstaniec” działaj...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
:
32 tysiące na uruchomienie własnej działalności gospodarczej Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 50...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
: Do trzech razy sztuka czyli Adam Abramowicz kandydatem na prezydenta miasta
Do czterech razy sztuka czyli Adam Abramowicz kandydatem na prezydenta miasta Członkowie lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, w tajnym głosowaniu wybrali Adama Abramowi...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
: Biała Podlaska liderem w dotacjach unijnych
Biała Podlaska liderem w pozyskiwaniu dotacji unijnych "1 maja br. roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za n...

1 Komentarzy | Czytaj więcej +
M.Pawluk [19.07.2014]: Wrak Race Biała Podlaska
Relacja z imprezy Wrak Race Biała Podlaska W zmaganiach uczestniczyło 16 załóg w samochodach, których lata świetności już dawno przeminęły. ...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
: Bialscy przedsiębiorcy bardziej konkurencyjni
Bialscy przedsiębiorcy bardziej konkurencyjni Celem projektu było podwyższenie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu księgowości, wykorzystania tec...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Picasa: Stadion Biała Podlaska
Zawody lekkoatletyczne na bialskim AWF-ie coraz częściej Pod koniec sierpnia będziemy gościć juniorów na Mistrzostwach Polski AZS, które odbędą się 28-29 ...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Picasa: Acti Fit
Aktywne wakacje z Acti Fit Akademia Fitness Założycielkami klubu są p. Beata Makaruk i p.Agnieszka Ślósarka. Aktywność fizyczna nie jest im o...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Picasa: Zdjęcie z koleżankami z reprezentacji, Natalia druga od prawej.
Natalia Bartosiewicz powołana na Mistrzostwa Świata Juniorów Natalia Bartosiewicz, trenująca w klubie Mks Żak Biała Podlaska po dobrym starcie w Mistrzostwach...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Picasa: Skoczkowie KS AZS AWF Biała Podlaska
Ostatnie szlify skoczków Bialscy lekkoatleci, zawodnicy KS AZS AWF Biała Podlaska, trenujący pod okiem Trenera Huberta Mak...

2 Komentarzy | Czytaj więcej +
BCK: ZPiT
Zespół Pieśni i Tańca "Podlasiacy" na Balkan Folk Fest w Bułgarii "Balkan Folk Fest 2014" odbywał się w dniach 1-14 lipca w Kiten w Bułgarii. Jest to jeden z najwi...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
M.Pawluk: Folklor 2014 - koncert w Amfiteatrze.
Na ludową nutę w Amfiteatrze - koncert Folklor 2014 Wczorajszy koncert w bialskim Amfiteatrze stanowił nawiązanie do organizowanego w poprzednich lat...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
mbp.org.pl: Podsumowanie konkursu odbyło się 24 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
I Bialski Konkurs Literacki rozstrzygnięty Pod koniec czerwca w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej odbyło się pod...

1 Komentarzy | Czytaj więcej +
:
Zapowiedź wakacyjnych atrakcji w Multicentrum W poniedziałki,‭ ‬wtorki,‭ ‬środy oraz piątki Multicentrum zaprasza: w godzinach‭ ‬10:00-11:00‭ ...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Dariusz i Małgorzata Mackiewicz, Łukasz Węda: II Cross Maraton im. Jana Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i kodeńskiej [2014.03.29]
Pierwszy maraton od lat Inicjatywa Jana Kulbaczyńskiego kilkusetnego maratończyka i ultramaratończyka spotkała się z licz...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Tomasz Łukaszuk: Piotr Kuryło w asyście międzyrzeckich biegaczy [2014.03.20]
Piotr Kuryło biegnie do Watykanu. Dziś był w Międzyrzecu Na swoim koncie ma już kilkanaście różnych wypraw (m.in. roczny bieg dookoła świata, czy przepłyn...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
:
Kodeń prosi o Wasze głosy Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Kodniu zgłosiła przedszkole na stronie fundacji, ab...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
M.Pawluk:
Mecz Słodkich Serc "Mecz Słodkich Serc" odbył się w ramach ogólnopolskiej Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" w ha...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
: Tak daleko i tak blisko. Wspólna historia Brindisi oraz Białej Podlaskiej
Tak daleko i tak blisko. Wspólna historia Brindisi oraz Białej Podlaskiej Biała Podlaska, to miasto położone na wschodzie kraju, liczące ok. 60 tyś mieszkańców. W bliskiej...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
nadesłane: Pod koniec maja Marta, podczas 8.edycji ogólnopolskiego konkursu
Warto dać coś z siebie, bo to zawsze się odpłaca - rozmowa z Martą Łaską recytatorką TMF "Sylaba" Monika Pawluk: Często kojarzymy recytację wyłącznie ze szkolnymi akademiami, nie dostrzegając, że...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
:
Bialski informator wakacyjny Odkryj miasto na nowo Zostając na lato w rodzinnym mieście można zobaczyć wiele atrakcji, któryc...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
: To nie koniec świata
Akcja pocztówkowa na końcu świata Dzisiaj, ta część widowni może odetchnąć z ulgą. Wizerunek miasta nie będzie już szargany. Po emi...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
:
"Pomóż Marysi" - zbiórka w PSW Marysia ma 2 lata i choruje między innymi na rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Aby mogła samodzi...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Telefony alarmowe W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia w Informatorze znajdziesz wszelkie numery telefonów alarmow...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Noclegi W Informatorze znajdziesz 17 pozycji hoteli i hotelików różnego rodzaju, wraz z adresami i numera...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +
Gastronimia W Informatorze znajdziesz 28 pozycji barów/pupów, restauracji i kawiarenek z Białej Podlaskiej, w...

0 Komentarzy | Czytaj więcej +